Zaaitips

 • Stikstof of stikstofrijke meststoffen stimuleren de bladgroei.

 • Geef de grond tweejaarlijks een onderhoudsbekalking.

 • Laat om de paar jaar een volledige grondontleding uitvoeren.

 • Denk eraan dat aardappelen geen bekalking verdragen. (ruwe schil)

 • Bekalken gebeurt in het najaar of vroege voorjaar en op onbeteelde percelen.

 • Stikstof of stikstofrijke meststoffen stimuleren de bladgroei.

 • Kalium of kaliumrijke meststoffen bevorderen de kwaliteit van vruchten en knollen.

 • Voer geen grondbewerking uit in te natte grond.

 • Zware kleigrond wordt bewerkt voor de winter, andere grondsoorten na de winter.

 • Een vals zaaibed aanmaken is aan te raden bij hoge onkruiddruk

 • Zaai of plant in vochtige, maar niet te natte grond.

 • Zaai niet breedwerpig, maar in rijtjes om het onkruid beter de baas te kunnen.

 • Gebruik zo mogelijk ontsmet zaad voor een betere opkomst.

 • Dek bij warm weer pas gezaaide groenten af met een doek tot de opkomst, geef water op het doek.

 • Geef bij droogte pas gezaaide groenten net voor ze opkomen wat water om de harde grondkorst te helpen breken.

 • Zaai niet steeds in vollegrond, maar haal meer rendement uit het kostbare zaad door te zaaien in zaaibakjes en daarna te verspenen.

 • Zaai wat dichter dan de beschreven plantafstand, bij een zeer goede opkomst kunt u immers nog steeds dunnen.

 • Zorg voor propere zaaibakjes om kiemschimmels te vermijden

 • Gebruik als zaaigrond geen potgrond die sterk bemest is , kies voor zaai- en stekpotgrond.

 • Meng 25% wit zand door de potgrond vooraleer te zaaien, het substraat wordt minder vlug nat.

 • Zorg voor voldoende licht bij de opkomst, anders gaan de plantjes fileren.

 • Bij het zaaien mag (en soms moet) de temperatuur altijd hoog zijn, bij twintig graden kiemt zowat alles.