Spint

( spintmijten )

Spint  een vervelend bijna onzichtbaar ongedierte

De ‘spintplaag’ een steeds wederkerende ergernis. Een regelmatige controle voorkomt dat dit minuscule ongedierte vaste voet krijgt op onze planten.

De plaag.
Spint of spintmijten zijn plantenparasieten die meestal tussen de 0,2 en 0,5 mm groot zijn.

Verder hebben ze een peervormig, geelgroen, bruinachtig of rood lichaam.

Spintmijten gedijen onder warme, droge omstandigheden en tasten vooral planten aan die door de droogte zijn verzwakt.

Ze steken de cellen aan van de bladeren, knoppen, bloemen en vruchten, en zuigen deze leeg.

Daardoor zijn deze niet meer in staat voldoende voedingsstoffen op te nemen, met de gekende gevolgen

De eerste tekenen zijn minuscule, zilverachtige of gele spikkels op de bovenkant van de bladeren.

Bij een zeer ernstige aantasting kunnen de spinsels een hele plant overtrekken.

Voorkomen
Voorkomen is de beste bestrijding.

Hou daarom de planten en hun omgeving licht vochtig.

Als je een aantasting ontdekt, verwijder dan zo spoedig mogelijk de aangetaste delen.

Spoel vervolgens de plant grondig af met een oplossing van spiritus en zeepsop.

Herhaal deze behandeling enkele keren per week.
Als de plaag na enkele weken nog aanwezig is, dan kan je de planten bij voorkeur behandelen met een middel op basis van het natuurlijke pyrethrum.

Evenwel opletten met deze middelen, want zij zijn ook voor de mens gevaarlijk bij inademen of via wonden.

Hierbij moeten wij er wel rekening mee houden dat, door de snelle opeenvolging van generaties, deze spintmijten relatief snel resistent worden.

Dat wil zeggen dat na een aantal behandelingen met een bepaald middel, alleen nog een ander middel helpt.

Bovendien hebben de meeste insecticiden geen effect op de eieren.
In een serre kunnen we natuurlijke vijanden inzetten zoals roofmijten , lieveheerbeestjes, roofwantsen en gaasvliegen.