Prei

Prei wordt het hele seizoen door verbouwd

en geoogst.

Deze groente prefereert een grond die rijk is aan

organisch materiaal en die ’s zomers vochtig is:

breng voor het planten  5 kg per vierkante meter

mest of verteerde compost aan, evenals

een volledige meststof.

Wanneer zaaien?

Van half januari tot half septemper.

Duur van de opkomst 15 tot 20 dagen

Wanneer oogsten?

het hele jaar, afhankelijk van de zaaidatum.

Ziekten en plagen

Meeldauw, roest, preimot, uienvlieg.