Komkommer

Zoals alle komkommerachtigen

is de komkommer dol op

rijke en rulle grond.

Komkommers zijn niet bestand

tegen kou en veel vocht, maar

houden er wel van ’s zomers regelmatig

begoten te worden. Geef Komkommers

een warm plekje in de zon.

Wanneer zaaien?

Van april tot juni.

Duur van de opkomst 6 dagen.

Wanneer oogsten?

Van juli tot oktober.

Ziekten en plagen.

Anthracnose, meeldauw, oidium, mijt, bladluis.